Janab e Mukhtar

Total tracks : 5

Dr Amir Rizvi

Mukhtar Ki Zarorat

Ya Hussain Ya Hussain Ya Hussain

Ya Lisarat Al Hussain Ya Lisarat Al Hussain

See more

Mir Hassan Mir

Mukhtar Mujhe Pehchan

Mukhtar Mjhe Pechan Mein Zainab Han 

Haye Mein Zainab Han Haye Mein Zainab  Han

See more